Kochane dzieci, drodzy rodzice!

Od 3 września rozpoczynamy nasze zajęcia piłkarskie.
Terminy i godziny zajęć pozostają bez zmian:
poniedziałki – grupa młodsza 17.00 – 18.00
                           grupa starsza 18.00 – 19.00
czwartki – grupa młodsza 16.30 – 17.30
                    grupa starsza 17.30 – 18.30
 Serdecznie zapraszamy na zajęcia!