Miesięczne archiwum: październik 2015

Treningi w okresie jesienno-zimowym

Osiedle Błonie
od 20 pażdziernika treningi na sali gimnastycznej ZS Elektrycznych przy ul.Stawowej 41
wtorek i piątek 16:30 -17:30
Osiedle Kapuściska
od 4 listopada treningi na sali gimnastycznej SP 28 ul.Baczyńskiego 1
środa 19:30 – 20:30
piątek 19:00 – 20:00
Osiedle Czyżkówko
Treningi w październiku:
w każdy poniedziałek 17:30 – 18:30 sala gimnastyczna ZS 16 ul.Koronowska 74
czwartek 17:30 – 18:30 boisko Orlik przy ZS 16 ul.Koronowska 74
Treningi w listopadzie:
sala gimnastyczna przy ZS 16 ul.Koronowska 74
poniedziałek 17:30 – 18:30
czwartek 16:30 – 17:30

dzień-nauczyciela-sMarzeń, które dają się urzeczywistnić,
szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości aby służba wychowankom
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

       Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
    składamy wszystkim Naszym Trenerom
            najserdeczniejsze życzenia