dzień-nauczyciela-sMarzeń, które dają się urzeczywistnić,
szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości aby służba wychowankom
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

       Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
    składamy wszystkim Naszym Trenerom
            najserdeczniejsze życzenia